10 czerwca 2013

CZYNNA OCHRONA DUDKA W POWIECIE PROSZOWICKIM

Dudek jest niezwykłym ptakiem, który zamieszkuje specyficzne środowisko. Preferuje krajobraz rolniczy, skraje lasów, ogólnie tereny ciepłe i dobrze nasłonecznione o charakterze suchym. W powiecie proszowickim znaleźliśmy miejsce gdzie bytują dudki. Ptaki pojawiały się w okolicy - można je było obserwować i usłyszeć nawołującego samca. Gdzie dokładnie znajdowała się lokalizacja ich gniazda tego nie wiadomo. Dudki odkryłem w zeszłym roku przypadkiem na jednym z ornitologicznych spacerów. W tym roku powstała inicjatywa na założenie budek lęgowych, które miały służyć poprawie lokalnej populacji tego coraz rzadszego ptaka. Dwie skrzynki testowe zostały powieszone na wybranych miejscach 23 kwietnia. Jedna niedaleko polnej drogi, rzadko uczęszczanej, druga na skraju lasu z widokiem na malownicze pola i łąki. Miejsca wymarzone dla tych ptaków. Czy skorzystają z dogodności w przyszłym sezonie lęgowym czas pokarze. W tym roku zagnieździły się tam szpaki w budce nr. 1 i bogatki w nr. 2. Planujemy dowiesić jeszcze jedną w innej miejscowości gdzie mogły by się znajdować żerowiska tego ptaka. W powiecie proszowickim w kilku miejscowościach w różnych gminach można jeszcze zobaczyć gospodarstwa gdzie występują krowy. To korzystnie wpływa na dudka. W rolnym plenerze rosną także wierzby głowiaste - relikt dawnej wsi, który jest nadal kultywowany z uwagi na korzyści jakie dają gałęzie (opał). Jak utrzyma się populacja dudka i czy zajmie on powieszone budki czas pokaże.

Żerujący dudek. Fot. G. Burzyński
Dudek żeruje na ziemi. Fot. G. Burzyński
Montowanie budki. Fot. K. Chojnacka
Budka na modrzewiu. Fot. MM
Montowanie blisko lasu. Fot. K. Chojnacka
Dudki. Rys. MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz