5 stycznia 2017

WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA

Zapraszam na WYCIECZKĘ ORNITOLOGICZNĄ 

8 stycznia

KOSZYCE 
godz, 8.00
Zbiórka - parking na rynku w Koszycach. 

Dojazd we własnym zakresie. 
Odwiedzimy:
- ujście Szreniawy

- odcinek Wisły
- zimujące uszatki w Witowie. 

Zabieramy obuwie śniegowe, ciepłe ubranie, prowiant
Kontakt:
510433918