31 października 2016

MARATON MIGRACYJNY - RELACJA 30/10/2016 WAŁ RUDA

Wietrzny i zimny dzień nie wróżył niczego dobrego. Ptaki jednak dopisały. Szczególnie miła była obserwacja żerującego na dzikiej róży droździka. Kwiczoły żerowały na krzakach głogu. Bardzo duże zagęszczenie srokoszy. Trasa obejmowała około 20 km zróżnicowanego środowiska. Łąki, pola, zbiornik żwirowni, zabudowania wiejskie.
Szukaliśmy pójdzki. Przy tak wietrznym dniu graniczyło to z cudem. Nie udało się zobaczyć poszukiwanej sowy. Następnym razem.
Można jeszcze zobaczyć niewielkie stadka gęgaw, pojedyncze szpaki, stada czajek.
Widzieliśmy polującego srokosza, którzy rzucił się w stado raniuszków. Polowanie nie udało się.

Zestawienie gatunków:

krzyżówka 157

kormoran czarny 34

czajka 20

bażant 8

myszołów 4
pustułka 1
krogulec 2

dzięcioł zielony 1 m
dzięcioł duży 1

sierpówka 8

wrona siwa 1
kruk 1
gawron  7
kawka 15
sójka 2
gil 1
szczygieł 5
czyż 1
mysikrólik 1
makolągwa 5
dzwoniec 3
mazurek 51
potrzeszcz 14
trznadel 10
kos 3
paszkot 1
kwiczoł 6
droździk 1
bogatka 2
modraszka 15
skowronek 2
szpak 2
strzyżyk 1
raniuszek 6
srokosz 4
Bobrowa tama na kanale. Fot. MM
Tropy kuny. Fot.MM
Srokosz. Fot. MM
Srokosz. Fot. MM


Krogulec. Fot. MM
Szpak. Fot. MM


Szpaki. Fot. MM

Sójka. Fot.MM

Łaciaty kot. Fot. MM
Potrzeszcze. Fot. MMMARATON MIGRACYJNY - WITÓW 9/1002016

Warunki pogodowe na ptaki były dobre. Doszliśmy do miejscowości Morsko - do starodrzewu. Ptaki dopisały. Z ciekawszych gatunków natknęliśmy się na pokrzywnicę, której wcześniej nie notowałem na obserwacjach w Witowie, blisko Wisły. Ptak odzywał się głosem kontaktowym. Przemykał w zaroślach wierzbowych i dzikiego bzu. 

Zestawienie gatunków :

myszołów 4
krogulec 1
jastrząb 2

bażant 5

dzięcioł duży 1
dzięcioł czarny 3
dzięcioł zielony 3

krzyżówka 52

czapla siwa 3
czapla biała 6
kormoran czarny 3
mewa białogłowa 5

dymówka 2
strzyżyk 1
kopciuszek 2
śpiewak 2
pokrzywnica 1
kląskawka 3
sójka 2
modraszka 1
raniuszek 4
bogatka 6
rudzik 4
czyż 1
szpak 11
srokosz 1
wrona siwa 3
piecuszek 1
kwiczoł 2
dzwoniec 12
szczygieł 21
pierwiosnek 2
kulczyk 13
mazurek 3
kos 4
pliszka siwa 16
makolągwa 23
skowronek 8
kruk 1
świergotek łąkowy 2
trznadel 9
Dęby. Fot. MM
Czapla biała w locie. Fot. MM
Krogulec. Fot MM
Samiec kląskawki. Fot. MM
Srokosz. Fot. MM
Wschód nad Wisłą. Fot. MM
Fot. MM