10 kwietnia 2017

WIOSNA W SZCZERBAKOWIE - 26 marca 2017

Zimny dzień w Szczerbakowie, małej miejscowości koło Wiślicy nie zachęcał do obserwacji ptaków. Niesprzyjająca pogoda z naszego punktu widzenia może być bardzo dobra dla ptaków. Szczególnie wodno-błotne gatunki nie przejmują się deszczem, zimną wodą czy wiatrem.
Na mulistych stawach, z których spuszczono wodę żerowało mnóstwo rycyków, batalionów, krwawodziobów, pojedynczych sieweczek rzecznych i biegusów piskliwych. Całemu temu towarzystwu nieustannie towarzyszyły rozmaite głosy i zawołania.
W szuwarach stawowych cicho śpiewał samiec podróżniczka. Było to moje pierwsze spotkanie z tym pięknym i coraz rzadszym słowikiem.
Stada gęsi nie tak spektakularne jak przed laty. Sporo za to gatunków kaczek - od krzyżówki (wszędzie pospolitej) do cyranek, cyraneczek, głowienek, czernic.

Wykaz gatunków:

rycyk 46
krwawodziób 6
batalion 23
brodziec piskliwy1
sieweczka rzeczna 3
samotnik 2
mewa białogłowa 3
śmieszka 32
kszyk 1
czajka 16

kormoran czarny 50
czapla siwa 8
bocian czarny 1

łyska 8

kuropatwa 2
bażant 1 m (P c. torquatus)

krogulec 1

czernica 19 (13 m, 6 fm)
krzyżówka 2 fm/m
cyranka 2  m/fm
cyraneczka 17
głowienka 2 m
gęś białoczelna 20
gęgawa 23


perkoz dwuczuby 3

podróżniczek 1 m
potrzos 4
mazurek
szczygieł 1
strzyżyk 1
skowronek 1
wrona siwa 4
sroka 7
Kormorany na drzewie. Fot. MM
Czernice. Fot. MM
Czernice.
Podróżniczek.
Rycyki i batalion.
Stawy w Szczerbakowie.
Głowienka.
Bocian czarny.
W gęstwinie. 


    
Rycyki