12 marca 2011

SPOTKANIE PRZYRODNIKÓW

Łąki Nowohuckie - obszar Natura 2000, widoczne osuwisko. Fot. MM.

We wtorek ( 08. 03.) odbyło się spotkanie terenowe młodzieży z grupy projektowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie. W Nowohuckim Centrum Kultury delegaci w składzie: Urszula Bień, Adrian Wykręt i Patryk Nowak czekali na przedstawiciela stowarzyszenia. Wycieczka odbyła się pomyślnie. Poznaliśmy walory przyrodnicze łąk w Nowej Hucie, przedstawiono nam także realne zagrożenia dla tego terenu.
Wypalona trawa - akt wandalizmu na łąkach. Fot. MM.
 Często występują tutaj akty wandalizmu, dewastacji tablic edukacyjnych, podpalanie trawy itd. Łąki Nowohuckie to rozległy obszar o rozmaitej strukturze traw i siedlisk dla gatunków związanych z różnymi środowiskami. Szczególnie ważne są dla motyli - modraszków.
Narodził się zalążek współpracy pomiędzy naszym Towarzystwem a ludźmi, którzy wiedzą jak chronić i pomagać przyrodzie. Wielki ukłon dla władz miasta Krakowa za pomoc merytoryczną. Działamy cały czas i miejmy nadzieję, że współpraca będzie dalej się rozwijała.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz