9 grudnia 2010

PIERWSZE KROKI W OCHRONIE PRZYRODYDziś odbyło się pierwsze spotkanie grupy projektowej – programu Bliżej Natury. Spotkanie miało miejsce w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży zapoznała się z celami projektu prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ustalono plan działań na najbliższy rok, została wybrana przewodnicząca grupy oraz osoba odpowiedzialna za dokumentację fotograficzną. Młodzież podzieliła się na sekcje związane z podstawowymi grupami zwierząt oraz roślin. Obszarem działań edukacyjnych są Łąki Nowohuckie – Obszar Natura 2000, gdzie w najbliższej przyszłości odbędą się wycieczki, zjazdy oraz ustawienie tablicy informacyjnej o obszarach Natura 2000 w Polsce. Spotkanie pozwoliło na zintegrowanie grupy i umocnienie jej do dalszych działań. Następny zjazd już niebawem w środę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz