20 października 2014

RELACJA Z PTASIEJ WYCIECZKI - EDYCJA 21 - WAŁ RUDA - 19.10.14

Zimny poranek snuł się mgłami. Słońce powoli przebijało się przez chłodną, białą zasłonę. Ptaki dopisały. Z najciekawszych gatunków można przytoczyć:
DRZEMLIK 1
MYSZOŁÓW WŁOCHATY 1
SIEWKA ZŁOTA 2
CYRANECZKA 12
CZAJKA 135
GĘGAWA 39
CZERNICA 2m
CZAPLA BIAŁA 3
Na zbiorniku wodnym gdzie znajduje się żwirownia w Wał Rudzie zaczynają się gromadzić rozmaite blaszkodziobe. Stada mieszane kaczek zaskakują mnogością. Szczególnie licznie można obserwować krzyżówki. Na dzisiejszej wycieczce widzieliśmy stado 280 ptaków. Drugim licznym gatunkiem była cyraneczka 12 osobników i kilka, bo dwie czernice. Można jeszcze zobaczyć lecące kszyki i inne siewkowe jak siewki złote, przelatujące nad żwirownią. Kszyki nie były najliczniejszymi siewkowymi dzisiejszego dnia (35 osobników). Prym wiodły czajki, które leciały wysoko w jednym stadzie (naliczono 135 sztuk, a wszystkich razem 136 osobników). Zaskoczeniem okazał się drzemlik, przeszywający powietrze niczym strzała. Wokół zbiornika kręcą się różne drobne ptaki: bogatki modraszki, skowronki i przelatujące świergotki drzewne. Mały drapieżnik ma więc pole do popisu. Może polować na różnorodną zdobycz i zostać w okolicy do wiosny. Kolejnym spotkaniem z zimowym gościem okazał się myszołów włochaty, trzepoczący nad łąkami. Spadł w trawę i zabił gryzonia. Ptak uniósł się znowu i polował dalej. Drapieżniki dopisały. Najliczniejszym gatunkiem był myszołów zwyczajny (7 osobników). Brodzące reprezentowały czaple - siwa (2) i biała (3). Ciągle przelatują stada gęsi - dziś widzieliśmy duże i małe stado tych ptaków. Wszystkie należały do gatunku Anser anser (gęgawa). Klucz liczył 35 ptaków, a małe stadko 4 osobniki. Nadal lecą skowronki, świergotki łąkowe, można jeszcze obserwować śpiewaki i lecące pliszki siwe. Przylatują czyże i jak wyżej pisałem zimowi goście z północy - drzemlik i myszołów włochaty (kosmacz). Czy zwiastuje to srogą zimę? Przeloty trwają cały czas i są teraz najbardziej nasilone. Pokarm jest jeszcze dostępny, ponieważ dni, mimo że krótkie są ciepłe i słoneczne.
Łącznie widzieliśmy 36 gatunków ptaków.
Typowy biały ogon z czarnym pasem i białe wstawki u ptaka młodego. Fot. MM
Myszołów włochaty w pełnej krasie. Fot. MM
Zawisanie kosmacza. Fot. MM
Dwa samce czernicy. Fot. MM
Stado cyraneczek w towarzystwie kszyków. Fot. MM
Cyraneczka na wodzie. Fot. MM
Czyszczenie piór. Kszyki. Fot. MM
Czaplom białym towarzyszą dwie siwe - niczym eskorta. Fot. MM
Kszyki na piaszczysto-błotnistym cyplu. Fot. MM
Kszyki w krajobrazie błota i wody. Fot. MM
Pełna lista widzianych gatunków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz