18 listopada 2012

RZADKI GATUNEK

Mgła nad łąkami opadła i wyszło słońce. Fot. MM
Gil - samica. Fot. MM
Sarna skubała trawę na łące. Fot. MM
Samica błotniaka zbożowego to rzadki widok dla obserwatora.  Jest to niezwykle trudny gatunek do oznaczenia w terenie. Fot. MM

Dzisiejszy dzień był piękny - słoneczny i pełen ptaków. Wybrałem się na obserwacje niedaleko rzeki Szreniawy jest mały zagajnik o podmokłym podłożu. Obok znajdowało się pole kukurydzy - z którego korzystały sójki, dzwońce, bażanty i inne ptaki. Grząski grunt nie pozwala na wjechanie tam kombajnowi, co jest bardzo dobrą nowiną dla zwierząt. W zagajniku widziałem samicę gila, mnóstwo dzwońców, zięby, czyże, bogatki, modraszki, samicę kosa i inne ptaki. Wychodząc z bagnistego terenu szedłem przez trzcinę, łąki, aż do rozwidlenia gdzie łąki rozpościerają się po okolicy. Na niebie pojawił się dość duży ptak. Wygląd jastrzębia, a sylwetka błotniaka. Ciężki ptak do oznaczenia. Wygląd skojarzyłem z błotniakiem łąkowym i błotniakiem zbożowym. Ten osobnik był samicą co utrudniało identyfikację w terenie. Najważniejsze, że zrobiłem kilka zdjęć co ułatwiło rozpoznanie. Po weryfikacji w literaturze i moim początkowym typie - błotniak zbożowy 70% okazało się to słusznym rozumowaniem. Błotniak zbożowy samica - prawdopodobnie dorosła. W Polsce to gatunek prawdopodobnie już nie gniazdujący. Spotyka się go nielicznie na przelotach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz