3 maja 2012

PRZYRODA KOWAR

Zadrzewienia śródpolne są częścią krajobrazu Kowar. Fot. MM
Pola przeplatają się z łąkami. Rolnictwo nastawione jest głównie na zboże. Fot. MM
Zagajnik modrzewiowy. Fot, MM
Kwiaty żeńskie modrzewia. Fot. MM
Las w Kowarach. Fot. MM
Gra świateł w zbożu. Fot. MM
KOWARY to niewielka miejscowość która łączy się ze SZCZYTNIKAMI, należącymi do gminy PROSZOWICE. Teren jest usiany mozaiką pól i łąk, gdzie pełno zwierząt i rozmaitych gatunków roślin. Można tu obserwować pospolite gatunki ptaków, a także ciekawe i rzadkie błotniaki zbożowe. W Kowarach znajduję się także niewielki las o przewadze modrzewia, znajdują się tam też brzozy brodawkowate. Pola i łąki mają wplecione w krajobraz zadrzewienia śródpolne, występują skupiska krzewów, w tym dominującej tarniny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz