5 maja 2012

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Jaskier ostry spowity kroplami deszczu. Fot. MM
Kaczor krzyżówki w potoku. Fot. MM
Pierwsze spotkanie - muchołówka białoszyja. Fot.MM
Biegacz skórzasty. Fot. MM

Skały i monumentalne drzewa - pomniki polskiej przyrody. Fot. MM
Potok Sąspówka, gdzie bytują bobry. Fot. MM
Sąspówka i widok na zjedzone przez bobry drzewa. Fot. MM 
Złotka. Fot.MM
Łąka szczawiu. Fot. MM
Bursztynka. Fot.MM
Żuk leśny. Fot. MM
Leśna ścieżka na zielonym szlaku. Fot. MM
Czarny szlak. Fot. MM
OJCOWSKI PARK NARODOWY słynie z całej gamy bioróżnorodności i niesamowitych form, tworów przyrody. Skały, osuwiska, góry ojcowskie to elementy krajobrazu, kojarzone podobnie jak jaskinie z parkiem narodowym. Wyprawa która miała miejsce 04.05.12, odkryła tylko niewielki fragment tej całej biologicznej zupy. Zwierzęta zamieszkujące tereny parku, czują się bezpiecznie i mogą żyć w spokoju. Turyści, jedyna ich wada to zrywanie roślin, a także śmiecenie. Do najciekawszych zwierząt jakie widzieliśmy należą:
-muchołówka białoszyja
-pliszka górska
-biegacz skórzasty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz