30 maja 2016

MARATON MIGRACYJNY - RELACJA Z 8 MAJA

Mimo pochmurnego dnia udaliśmy się na maraton - wzdłuż rzeki Nidzicy, która pięknie wiła się dookoła łąk i zarośli. Ptaki wyłaniały się z gęstwin krzewów i zarośli. Z ciekawszych gatunków mieliśmy między innymi: kobuza, pustułkę, derkacza, strumieniówkę, kukułkę, brodźca piskliwego. Na łące można było podziwiać rzadkiego i znajdującego się pod ścisłą ochroną śniedka baldaszkowego (Ornithogalum umbellatum). Na koniec wycieczki zaczęło padać i wszyscy udali się do samochodów. Nie było czasu na dalsze konwersacje ornitologiczne. 

Gatunki widziane na wycieczce:

pustułka 3 (1 m, 1 fm, 1)
kobuz 1
myszołów 2
błotniak stawowy 4 (2, 2 m)

bażant 4

kukułka 2
jerzyk 4

grzywacz 6

czajka 7
brodziec piskliwy 1
mewa białogłowa 1
śmieszka 2
rybitwa rzeczna 1

derkacz 2

krzyżówka 4

szpak 7
kapturka 5
cierniówka 3
pliszka siwa 2
pliszka żółta 1 m
dymówka 2
skowronek 3
kos 3
świerszczak 2
strumieniówka 1
pierwiosnek 1
wilga 1
srokosz 5
pełzacz ogrodowy 1
słowik rdzawy 1
zięba 2
szczygieł 5
trznadel 5
potrzos 1
sójka 2
wrona siwa 3
Śniedek baldaszkowaty. Fot. MM
Uczestnicy wycieczki. Fot. MM
Ujście Nidzicy do Wisły. Fot. MM
Srokosz. Fot. MM
Łąki w Ławach. Fot. MM
Kobuz. Fot. MM
Kumak nizinny. Fot. MM


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz