3 marca 2015

WALKA O WIOSNĘ - RELACJA Z PTASIEGO RAJDU 22.2.2015

Wiosna wkracza szybko. W świecie przyrody można zobaczyć ogromne zmiany. Zwierzęta odczuwają wszystko co dzieje się wokół nich. Przybywa dnia, a słońce dominuje nad mrokiem. Ptaki na ten sygnał zaczynają śpiewać i zajmować terytoria. Ze śpiewających możemy usłyszeć już kosy, paszkoty, bogatki, potrzeszcze, trznadle, modraszki, skowronki. Te ostatnie już pojawiają się powoli w naszym kraju. Napływ migrantów ma charakter fali, są okresy intensywnych i wolniejszych przylotów.
W Wał Rudzie widzieliśmy pierwsze w tym roku skowronki oraz świergotka łąkowego. Stada potrzeszczy są liczne wczesną wiosną. Z zimujących ptaków spotkaliśmy dwa osobniki myszołowa włochatego oraz polującego drzemlika. Siewek nie widać jeszcze wśród błot na zbiorniku, który licznie okupują krzyżówki. Zaskoczeniem były trzy łabędzie nieme. Pojawiają się one sporadycznie na żwirowni. W lesie ruch. Małe wróblowe kręcą się i popiskują godowymi głosami. Czasami są tak zdeterminowane w zalotach, że aż pióra lecą. Widzieliśmy pełzacze ogrodowe, które porachowały sobie piórka na jednym z pni. Jeden osobnik groźnie rozszerzał dziób i wyciągał się na przeciwnika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz