15 października 2014

RELACJA Z WYCIECZKI - EDYCJA 20 - 12.10.2014

Pogoda dopisała. Mieliśmy 35 gatunków ptaków. Do najciekawszych obserwacji można zaliczyć: dzięciołek (ptak siedział na zeschniętym barszczu zwyczajnym), czarnogłówka (sikory żerowały tuż przy drodze w zaroślach), grubodziób (ptaki siedziały na starym orzechu - 19 osobników, a łącznie 20), pojawiają się przelatujące czyże. Skowronki i świergotki nadal lecą, dużo kopciuszków, zdarzają się jeszcze szpaki. Drapieżniki nie dopisywały mnogością gatunków. Reprezentował je jedynie krogulec (3 osobniki).
Najliczniejszym gatunkiem okazał się skowronek - 59, drugie miejsce potrzeszcz - 36 i trzecie szpak - 27.

Wykaz gatunków Ptasiej Wycieczki OTOP:

bażant 3
krogulec 3 (1m, 1f, 1)
sierpówka 1
dzięcioł czarny 2
dzięcioł zielony 3
dzięcioł duży 2
dzieciołek 1f
gawron 1
sójka 12
sroka 2
szpak 27
pełzacz leśny 1
kowalik 5
raniuszek 5 caudatus
modraszka 5
bogatka 11
czarnogłówka 3
sosnówka 6
rudzik 2
kopciuszek 4
pliszka siwa 1
świergotek łąkowy 9
skowronek 59
kos 8
śpiewak 11
kwiczoł 1
strzyżyk 1
czyż 9
mazurek 18
grubodziób 20
makolągwa 18
potrzeszcz 36
trznadel 18
szczygieł 1
dzwoniec 14
Grubodziób. Fot. MM
Największy krajowy łuszczak budzi respekt. Fot. MM
Stadko grubodziobów odwiedziło stary sad. Fot. MM
Kopciuszek. Fot. MM
Modraszka. Fot. MM
Dosłońce we mgle. Fot. MM
Sójka z żołędziem w dziobie. Fot. MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz