25 sierpnia 2014

POROSTY POMORZA

Rejon Pomorza, obejmującego Trójmiasto jest niezwykle bogaty w rozmaite gatunki porostów. Świadczy to o wspaniałej kondycji środowiska naturalnego. Nie ma tu daleko posuniętego przemysłu, fabryk, emitujących zanieczyszczenia do atmosfery. Związki niekorzystne ze spalin samochodowych i domostw filtrują i oczyszczają rozległe lasy i tereny zielone. W lasach właśnie możemy podziwiać bogactwo form porostów, tworzących tu rozległe runa - porastające dno lasu i przybrzeżne wydmy z niewielkimi zagajnikami sosen. Porosty porastają głównie pnie i gałęzie drzew szpilkowych i liściastych, rosną także jak już wspomniałem na gruncie. Wymienię gatunki, które obserwowałem w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym oraz na Wyspie Sobieszewskiej niedaleko Gdańska. Niektóre gatunki porostów prezentowałem we wcześniejszym artykule, który ukazał się na blogu w tym roku.
Zapraszam do fotogalerii z Pomorza.

Cladonia humilis na pniu drzewa. Fot. MM
Parmelia sulcata na korze. Fot. MM
Parmelia sulcata. Fot.MM
Ramalina fraxinea na pniu. Charakterystyczne odrosty przypominające spłaszczone i zmięte kartki papieru. Fot. MM
Parmelia sulcata na pniu drzewa liściastego. Fot. M
Parmelia sulcata na korze. Fot. MM
Evernia prunastri z przypominającym poroże plechą. Fot. MM
Cladonia arbuscula porastający dno lasu. Fot. MM
Chrobotek koralkowy - Cladonia coccifera i Cladonia arbuscula u góry. Fot. MM
Cladonia arbuscula na wydmach. Fot.MM
Hypogymnia physodes. Fot. MM
Hypogymnia physodes. Fot. MM
Hypogymnia physodes. Fot. MM
Lecanora sulphurea i Lecanora muralis. Fot. MM


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz