12 kwietnia 2014

JEZIORO KACKIE - OSTOJA PRZYRODY W GDYNI

Użytek Ekologiczny "Jezioro Kackie" to rozległe moczary i tereny podmokłe, znajdujące się przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i nasypie kolejowym w dzielnicy Gdyni - Mały Kack. Różnorodny teren, porośnięty jest szuwarami: tatarakiem, trzciną i pałką wodną. Rosną tu także kępowo wierzby, a bliżej brzegów także brzozy i sosny. Znajduje się tu ostoja płazów ogoniastych - między innymi traszki grzebieniastej (rzadkiego płaza Polski, wpisanego do Czerwonej Księgi Zwierząt zagrożonych wyginięciem),oraz bezogonowych - żaby jeziorkowej, żaby trawnej. Wszystkie płazy są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową. Rozlewiska są szczególnie ważne dla bytowania płazów.
Ptaki zaskakują tu obserwatora. Można zobaczyć lęgowe kokoszki i wodniki. Regularnie pojawiają się żurawie, które mają tu przystanek przed dalszą podróżą. Prawdopodobnie nie są tu lęgowe. Żurawie chodzą po podmokłych terenach i poszukują pokarmu, czasem obserwator może usłyszeć tylko ich przenikliwy głos, niosący się echem w stronę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gniazdują tu i bytują krzyżówki. Znajdują tu swój azyl i bezpieczną kryjówkę, by ukryć lęg. Gwarantują to zarośla złożone z szuwarów i wierzby. W razie niebezpieczeństwa podnoszą alarm, kwacząc głośno. Gniazdują tu prawdopodobnie także inne gatunki ptaków blaszkodziobych.
Obserwacje jakie prowadziłem wykazały dwa gatunki kaczek - cyrankę i cyraneczkę. Para cyranek, mogłaby tu założyć swoje gniazdo. Potrzebny jest czas na kolejne obserwacje, które pokażą czy ptaki znalazły tu miejsce na gniazdo i wychowywanie młodych.
Na kępach wierzb i pałce wodnej przysiadają samce kląskawek i śpiewają swoje monotonne piosenki, czasem można też dostrzec potrzosa. W niskich turzycach i kępach situ można zobaczyć żerujące kszyki. Blisko jeziora na podmokłej ziemi żerują śpiewaki i kosy, szukają owadów i pierścienic w wilgotnej ziemi.
Kępa jest urokliwym i niezwykle ważnym dla ochrony przyrody miejscem. Mimo ochrony zdarzają się tu akty wandalizmu, niszczenie tablic edukacyjnych, zaśmiecanie. Szczególnie uciążliwe dla ptaków są psy puszczane luzem bez smyczy. Płoszą one ptaki, które są zakłopotane, czasami młode mogą rozbiec się i nie trafić już później do matki.
Widok na Jezioro Kackie. Fot. MM
Kokoszka wśród turzyc. Fot .MM
Samica cyranki. Fot. MM
Para cyranek na jeziorze. Fot. MM
Cyranki żerowały w miejscach bardziej odkrytych. Fot. MM
Ledwo widoczne w szuwarach. Fot. MM
Przelatujące żurawie. Fot. MM
Widok na osiedle. Fot. MM
Śpiewak - bliski sąsiad jeziora. Fot. MM
Rudzik także korzysta z bliskości jeziora. Fot. MM
Chętnie siada na rozmaitych gałęziach. Fot. MM
Kroczący samiec żurawie. Fot. MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz