8 marca 2014

INFORMATOR MIGRACYJNY

GĘŚ GĘGAWA (Anser anser) - 12 osobników w locie,  08:38, Bobin, gm. Proszowice, pow. proszowicki

1 komentarz: