29 września 2013

ŚMIERĆ NA WYSOKOŚCI

Wiele zwierząt korzysta z rozmaitych urządzeń budowli, które nie są przeznaczone dla nich bezpośrednio, a służą człowiekowi. Do takich urządzeń i budowli należą: szlabany drogowe, w których często gniazdują drobne ptaki śpiewające; maszty, wieże kościołów, słupy wysokiego i średniego napięcia. Te ostatnie są przyczyną śmiertelności wielu gatunków i stwarzają dla nich poważne zagrożenie. Ważną rolą organizacji pozarządowych i przyrodników jest monitorowanie takich przypadków rażenia prądem i współpraca z energetykami.
Wiewiórka porażona przez prąd. fot. MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz