13 kwietnia 2013

ŻABY GINĄ NA DROGACH - RAPORT Z PROSZOWIC

Wiosna już daje się zauważyć podnoszącą się temperaturą. Marcowa zima opóźniła nieco gody niektórych zwierząt. Teraz budzą się i masowo ruszają na tereny lęgowe. Mowa tu o żabach. W Proszowicach żaby giną masowo na drogach - rozjeżdżane przez pędzące samochody. Newralgicznym punktem jest odcinek obwodnicy Proszowic - znajdujący się pomiędzy dwoma rondami (Opatkowice, Proszowice). Na nasypie ustawiono prowizoryczny płotek z siatki, który nie stanowi przeszkody dla migrujących płazów. Odcinek gdzie żaby wędrują w kierunku rowów i rozlewisk jest zbyt obszerny. Sam płotek jest niski i ustawiony pionowo. Takie rozwiązanie nijak ma się do ochrony płazów. Organy odpowiedzialne za ten stan rzeczy rokrocznie umywają  ręce. Problem pojawił się wraz z nową drogą. Żaby nie są inteligentnymi zwierzętami i nie będą się kierować do przepustów, lecz pójdą najłatwiejszą drogą przez obwodnicę - gdzie czeka na nie śmierć pod kołami. Niektórzy kierowcy celowo rozjeżdżają te zwierzęta, mimo to nawet uczciwi miłośnicy przyrody mają trudności z ominięciem żab - jest ich zbyt dużo. Omijanie każdego osobnika wiąże się z niebezpieczeństwem kolizji z innym pojazdem.
Żaby - ogólnie płazy są naturalnymi bioindykatorami stanu środowiska naturalnego. Zjadają także mnóstwo owadów, bezkręgowców glebowych. Gdyby nie te stworzenia przysłowiowe robactwo zjadłoby wszystko. Z każdym rokiem ubywa żab, ropuch, traszek, kumaków i salamander z uwagi na zły stan środowiska, wkraczającą infrastrukturę drogową. Piękne są spoty reklamowe o przepustach dla żab, zielonych mostach, korytarzach ekologicznych. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Brakuje odpowiednich regulacji prawnych, które usprawnią działanie prawa ochrony środowiska naturalnego, prawa ochrony przyrody.
27 kwietnia jest międzynarodowy dzień żab (płazów) - w Proszowicach nie będzie powodu do świętowania jeżeli nic w tej sprawie nie będzie poczynione.
Zaczął się okres godowy żaby trawnej. Widzimy jak zwierzęta forsują drogę w kierunku lęgowisk. Fot. MM
Żaba w starciu z samochodem nie ma żadnych szans. Fot. MM
Żaby trawne - dwa osobniki na drodze. Fot. MM
Widok na rozlewisko. Fot. MM
Żabie gody. Fot. MM
Samce żaby trawnej są mniejsze od samic. Fot.MM
Samiec oczekujący na partnerkę. Fot. MM
Samiec na trawie. Fot.MM
Żaby wśród skrzeku. Fot.MM
Skrzek. Fot. MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz