10 lutego 2013

HALO I PTAKI

Wczoraj można było obserwować niezwykłe zjawisko - halo słoneczne, wyglądające jak złowieszczy omen wokół słońca. W istocie ten efekt optyczny powstaje z załamania światła w kryształkach lodu znajdujących się w chmurach typu pierzastego. Mogą występować różnorodne i różnokolorowe rodzaje halo. Zjawisko występuje wokół słońca i księżyca.
 Słoneczny okrąg nie przeszkodził nam jednak w obserwacji zimowej ptaków żyjących na polach i łąkach. W zadrzewieniach śródpolnych i tych przyległych do ogrodów i domostw dominowały dzwońce, mazurki i wróble. Dało się także podpatrzyć grubodzioba i dzięcioła dużego. Na polach i rozległych łąkach widzieliśmy bażanty i myszołowa patrolującego z wysoka okolicę. Głęboka pokrywa śnieżna utrudnia poruszanie się i zdobywanie pokarmu. Dobrze radzą sobie w tak ciężkich warunkach sarny i zające. Sarny rozgrzebują racicami śnieg i poszukują zielonych części roślin, suchej trawy. Pokarm ten nie jest bogaty w składniki odżywcze. Zwierzęta muszą nieustannie poszukiwać nowych źródeł pożywienia. Zające chowają się i śpią w kotlinkach - są to swoiste dziury w śniegu. Szarak wystawia jedynie czubek głowy i przypomina z daleka grudkę ziemi na polu. Zrywa się do ucieczki w ostatniej chwili powodując w drapieżniku uczucie zaskoczenia. Aktywność zwierząt można obserwować na śniegu, gdzie pełno tropów i śladów  (żerowania, miejsca oddawania moczu i odchodów).
Zaspy śnieżne jednym zwierzętom utrudniają życie, dla innych są bezpieczną kryjówką. Fot. MM
Wróbel domowy. Fot. MM
Dzięcioł duży chętnie korzysta z nasion szyszek świerkowych. Zimą stanowią one duży procent diety tego ptaka. Fot. MM
Efekt halo słonecznego jest zjawiskiem optycznym powstającym na skutek załamania światła w kryształkach lodu. Fot. MM
Dzięcioł duży zastanawia się, którą szyszkę wybrać. Fot. MM
Efekt ten przypomina złowieszczy omen, zwiastuje często zmianę pogody. Fot. MM
Myszołów patrolujący łąki i pola. Fot. MM
Grubodziób w zadrzewieniach. Fot. MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz