11 marca 2012

CEL MIGRACJI

Gęgawa ( Anser anser ) lecąca w kluczu. Ptaki tworzą przestrzeń między sobą ułatwiając przepływ powietrza  co gwarantuje dogodne warunki lotu. Fot. MM
Zaprawione w lotach gęsi, wykorzystują wiatr i szybują. Fot. MM
Gęgawa często łączy się z innymi gatunkami gęsi. Fot. MM
Podróż dla wielu ptaków trwa. Osobniki, które powróciły próbują zdobyć pierwszy pokarm, posilić się i zająć odpowiednie terytorium.  Migracja zakończy się w maju, kiedy dotrą spóźnialscy. Gęgawa, największa gęś w naszym kraju, lata w kluczach po kilkadziesiąt osobników. Lecą tam znajomi, rodzina. Relacje w kluczu są silne i często ułatwiają wspólną nawigację. Śmierć jednego, czy kilku ptaków, osłabia szyk i wprowadza dodatkowy stres. Wielu ludzi sądzi, że ptactwo jest bezmyślne i nie kieruje się rozumem. Jednak badania dowodzą, że większość ptaków jest wyspecjalizowana w określonych zadaniach, stwarzanych przez środowisko. Gęsi potrafią lecieć na różnych wysokościach i oddychać rozrzedzonym powietrzem, podczas gdy my potrzebujemy masek z tlenem. Oczy ptaków wędrownych posiadają możliwość rejestrowania pola magnetycznego Ziemi, co ułatwia orientację w terenie. Blisko dzioba znajdują się kryształki magnetytu, który także reaguje na biegunowość planety. Wędrówka jest więc sprawdzianem specjacji. Gęsi często trenują mięśnie przed długimi migracjami, kiedy lecą bez przerwy nad morzami czy oceanami. Wiosna odkrywa kolejne powroty do rodzinnego gniazda. Na dzisiejszej wyprawie, widziałem pliszki siwe, próbujące pochwycić drobne owady latające nad rzeczną wyspą. Pozostały jeszcze sporadyczne pary gągołów. Krzyżówki złączyły się w duże stada. Wiosna dławi się chłodem zimy. To ciężki okres dla wycieńczonych migrantów, poszukujących intensywnie pokarmu, który jest z trudem dostępny.

Wyniki liczenia:

KRZYŻÓWKA  40
GĄGOŁ  2 (fm, m)
GĘGAWA  10
MYSZOŁÓW  1
WRONA SIWA  5
PLISZKA SIWA  2
TRZNADEL  2
SZPAK  1
MEWA SREBRZYSTA  2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz