2 sierpnia 2015

SPOTKANIE Z KANIĄ CZ.2

Nad jednym z mazurskich jezior widziałem latające kanie czarne. Trzy osobniki wydawały charakterystyczny dla tych drapieżników głos.Ptaki nie zważały na turystów. Kanie czarne związane są z dużymi akwenami wodnymi, tam polują na ryby, płazy. Żywią się też padliną, a głownie martwymi rybami. Gniazda zakładają na wysokich drzewach. Łacińska nazwa Milvus migrans nawiązuje do wędrówek, a oznacza kanię wędrowną w dosłownym tłumaczeniu. Ptak ten odlatuje na zimowiska do Afryki, na południu od Sahary.
Nieliczny ptak lęgowy. Związany z pojezierzami. Kanie związane są z Mazurami, Dolnym Śląskiem, Wielkopolską.
W locie przypomina kanię rudą. Jest ciemniejsza, a ogon jest mniej wcięty.
Kania czarna w locie. Fot. MM
Głowa jest najjaśniejsza. Fot. MM
Ogon nieznacznie wcięty. Fot. MM
Kanie - różne pozy. Fot. MM
Kania czarna widoczna od spodu. Fot. MM

1 komentarz: