1 kwietnia 2014

WAŁ RUDA - PTASIA MEKKA

Wał Ruda to niewielka miejscowość w gminie Radłów, w powiecie Tarnowskim. Otaczają ją lasy z dominującą sosną. Znajdują się tu też rozległe łąki, pastwiska i utworzone sztucznie zbiorniki wodne. Szczególnie ciekawa pod względem ptasim jest żwirownia, na której znajduje się rozległy akwen przyciągający ptactwo wodno - błotne. Na przelotach pojawiają się takie ptasie rarytasy jak bataliony, błotniaki łąkowe i inne. Woda bogata jest w ryby. Chętnie z tego udogodnienia korzystają wędkarze. Można w tym miejscu odpocząć, choć przy okrzykach mew śmieszek nie zawsze jest to możliwe. Śmieszki przybywają tu na żerowisko i łączą się w duże stada liczące od 50 do stu ptaków. Wraz ze śmieszkami na brzegu, wysepkach i cyplach można obserwować mewy białogłowe i czajki. Te ostatnie gniazdują tu na pobliskich rozległych łąkach. Lęgowe są sieweczki rzeczne, biegające po mulistych łachach i płyciznach. Szczególnie ciekawy jest ich chód. Ptaki kiwają się i dreptają energicznie. Sieweczka rzeczna potrafi skutecznie wyprowadzić złodzieja jaj w pole. Udaje przy tym ranną w skrzydło. Biega ze spuszczonym skrzydłem i odciąga drapieżnika od zniesienia. Kiedy intruz się oddali odlatuje.
Z małych ptaków odwiedzających te piękne tereny należy dzierlatka, kląskawka, skowronek, makolągwa, potrzos. Szczególnie ciekawa jest dzierlatka, buszująca w pobliżu żwirowni. Stałymi bywalcami mulistych zwałów ziemi są pliszki siwe. które polują tu na drobne muchówki (lęgnące się w mętnej wodzie).
W tych rejonach widywany był orzeł przedni, biegus zmienny. W pobliskich gospodarstwach zachowały się stare zabudowy, stodoły, budynki gospodarskie, stare studnie. Przy niektórych domostwach można licznie spotkać bocianie gniazda, znajdujące się głównie na słupach energetycznych, rzadziej na kominach.

Wyniki obserwacji terenowej z Wał Rudy. Las w kierunku żwirowni, 30 marca 2014:

PEŁZACZ OGRODOWY 1
BOGATKA 2
TRZNADEL 2
PLISZKA SIWA 2
BAŻANT 3
ŚMIESZKA 45
MAKOLĄGWA 13
KLĄSKAWKA 1
KRZYŻÓWKA 16
POTRZOS 1
CZAJKA 5
MEWA BIAŁOGŁOWA 3
SIEWECZKA RZECZNA 3
SKOWRONEK 1
BATALION 38
GRZYWACZ 1
KOS 1
SZPAK 3
Samica czajki wśród batalionów. Fot. MM
Zaschnięte błoto tworzy skalisty krajobraz niczym z Marsa. Fot. MM
Żwirownię otaczają rozlewiska i podmokły teren. Fot. MM
Bataliony na żerowisku. Fot. MM
Dostojne trio. Fot. MM
Bataliony czują się tu bezpiecznie. Fot.MM
Płycizny zapewniają pokarm a na wysepkach i wzniesieniach można przysiąść i odpocząć lub wyczyścić pióra. Fot. MM
Czajka to stały bywalec żwirowni. Fot. MM
Samiec sieweczki rzecznej. Fot. MM
Niewybarwiony do końca samiec potrzosa. Fot.MM
Mewa śmieszka to najliczniejszy gość Wał Rudy i stawów. Fot. MM
Mewy są dość hałaśliwe. Fot. MM
Widok na podmokły obszar żwirowni. Fot. MM
Samiec biega i przepędza intruzów. Fot. MM
Para sieweczek - samica z lewej, samiec z prawej. Fot. MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz