15 lutego 2014

PTASIE ZAGADKI CZ.15

JAKI TO PTAK ?
rozwiązanie:
Sójka (Garrulus glandarius)

1 komentarz: