22 lutego 2014

CZASZKA PTAKA

Poszukiwanie czaszek ptaków w terenie jest niezwykle trudne. Czaszka ptaka jest delikatnie zbudowana, przez co jest narażona na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne - leżąc na dnie lasu, czy w innym miejscu. Z czasem ulega całkowitej destrukcji i pokruszeniu na kawałki. Szczególnie kruchy jest dziób. Łamie się on najczęściej w łączeniu kości nosowej z resztą czaszki. Ssaki drapieżne zjadają ptaki razem z kośćmi i potrafią skruszyć kości. Po żerowaniu ssaków na ptakach nie pozostają zwykle żadne kości. Czasem tylko niewielki fragment skrzydła, korpusu. Czaszka jest zjadana z uwagi na wartościowy mózg, oczy. Nic nie może się zmarnować. Ptaki szponiaste odrywają głowę i także niszczą czaszkę w celu dostania się do mózgu. Rzadko w odosobnionych miejscach można natknąć się na kompletny lub fragmentaryczny szkielet ptaka. Zwykle czaszka jest zniszczona lub jej brak. W wypluwkach ptaków szponiastych brak czaszki, znajdujemy tam czasami trochę małych kości połkniętych podczas ćwiartowania. Rzadko natrafiamy na żuchwę czy samą czaszkę. Częściej zdarza się to u większych sów, które połykają małe ptaki wróblowe w całości.
Przy oczyszczaniu szkieletów ptasich, czy innych zwierząt pomocna jest bliskość mrowisk. Położony na kopcu ptak czy mały ssak zostanie objedzony do gołej kości przez mrówki.
Raz miałem okazję znaleźć czaszkę szczygła, przyczepioną do szkieletu. Wysuszone truchło, leżało na pryzmie piachu na składzie węgla i innych kruszyw. W oskubach krogulca znajdowałem czasami dziób zięby, lub szczygła. reszta została zniszczona, lub rozkawałkowana. Przeszukując miejsca regularnych skubań krogulców i jastrzębi napotykałem tylko takie fragmenty czaszek. Czasami żuchwę, czasami fragment kości potylicznej. Kiedy ptak szponiasty z jakiegoś niewiadomego względu porzuci zdobycz można znaleźć kompletny szkielet - pod warunkiem, że wcześniej nie znajdzie łupu jakiś głodny ssak drapieżny.
Przeszukując rozmaite zakrzaczenia i zadrzewienia natknąłem się na czaszkę ptaka śpiewającego - drozda śpiewaka (Turdus philomelos).
Wymiary czaszki były następujące:
długość: 47 mm
szerokość: 21 mm
Dziób miał uszkodzenia ale nie odpadł. Brakowało żuchwy. Cechy: długi dziób z dużym otworem nosowym. Duże oczodoły.
Czaszka śpiewaka- widok od spodu. Fot. MM
Widok z profilu. Fot. MM
Czaszka drozda śpiewaka leżała na ziemi w zakrzaczeniach. Fot. MM
Rzut 1. Fot. MM
Rzut. 2. Fot. MM
Rzut 3. Fot.MM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz