7 grudnia 2013

CIEKAWE GATUNKI PTAKÓW OBSERWOWANYCH W 2013 W POWIECIE PROSZOWICKIM

Przedstawiam ciekawsze gatunki ptaków obserwowane w trzech gminach w 2013 roku. Do rzadkich ptaków należy między innymi stwierdzenie uszatki błotnej w gminie Koszyce, błotniaka łąkowego, a także jarzębatki i rybitwy białoczelnej. W gminie Proszowice udało się zobaczyć przelatującego bociana czarnego - młodego osobnika. W gminie Radziemice stwierdzono dudka - tylko raz - nawołującego samca. Nie udało się zidentyfikować tegorocznego błotniaka na migracji jesiennej. Mógł to być błotniak stepowy, są to tylko przypuszczenia. Większość rzadkich i ciekawych obserwacji była przesłana do Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Rok jeszcze się nie skończył i czekają na nas kolejne niesamowite gatunki ptaków. Szczególnie ważne są obserwacje jesienne i wiosenne, kiedy ptaki przelatują i mogą zaskakiwać.
______________________________________
GMINA PROSZOWICE

- ortolan
- batalion
- łęczak
- kobuz
- bocian czarny
- czapla biała
______________________________________
GMINA KOSZYCE

- bielik
- myszołów włochaty
- błotniak łąkowy
- uszatka błotna
- gągoł
- świstun
- cyraneczka
- batalion
- łęczak
- żołna
- turkawka
- brzegówka
- srokosz
- lerka
- jarzębatka
- dzięcioł syryjski
- rybitwa białoczelna
- mewa białogłowa
- czapla biała
______________________________________
GMINA RADZIEMICE

- ortolan
- dudek
- kobuz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz