28 grudnia 2011

PODSUMOWANIE ROKU

Żołna. Rys. MM

Rok 2011 był owocny, mimo różnych przeciwności i zawirowań. Wiosna była piękna, pogoda utrzymywała się na bardzo dobrym poziomie. Wiosną intensywnie prowadziłem obserwację na podmokłych łąkach, gdzie po raz pierwszy widziałem krwawodzioby. Te piękne ptaki są u nas nieliczne. Na łąkach pojawiały się też licznie inne ptaki takie jak rycyki, czajki, kszyki. W czerwcu przeniosłem się z obserwacjami nad Wisłę w Witowie. Przedpola lata były bardzo ciepłe i słoneczne, lipiec jednak był deszczowy. Cały miesiąc praktycznie spływał w wodzie. Rzeki przybierały i zdarzały się liczne podtopienia. Sierpień zapoczątkował okres niespodziewanej suszy. Przez cztery następne miesiące, aż do grudnia nie padał deszcz. Woda w wielu zbiornikach wysychała, a rzeki odsłoniły swoje "kości".
Ciekawsze wydarzenia:

1. Odkrycie szczątków mamuta w dolinie Wisły. Znaleziska zapoczątkowały poszukiwania na szerszą skalę i odkrywanie nowych kości ( pierwotnych zwierząt oraz ludzi plejstocenu )
2. Nowe gatunki błonkówek odkryte w Proszowicach, a także w gminie Koszyce ( gatunki te są obce w naszej faunie-pochodzą z Azji ).
3. Zakończenie projektu "Bliżej natury", który miał na celu edukację młodzieży w kierunku sieci obszarów NAtura 2000
4. W roku 2011 odbyła się moja pierwsza autorska wystawa obrazów poświęconych przyrodzie.

Plany na nowy rok 2012:
-zimowe ptakoliczenie w styczniu
-marzec, spring alive
-marzec, edukacja młodzieży - program oczami natury

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz