22 września 2011

MIGRACJE PTAKÓW - BIEGUS ZMIENNY

Otwory powstałe na skutek intensywnego pobierania pokarmu z podłoża. Ptaki sondowały dziobem w poszukiwaniu pokarmu: drobnych skorupiaków, pierścienic, owadów. Fot. MM
Biegusy zmienne na żwirowej wiślanej plaży. Fot. MM
Dołeczki powstały od dzioba, którym ptak sondował w piasku. Fot. MM
Ptaki skupione były w niewielkie stadko. Fot . MM
Nieustanne obżarstwo, pozwala na kontynuację wędrówki. Fot. MM
Jesienna obserwacja ptaków nad Wisłą daje ogromna satysfakcję z ciekawych stwierdzeń. Czasami mglisty i pochmurny dzień jest bardziej owocny od słonecznego. Dziś moja wyprawa na ptaki opłaciła się z uwagi na ciekawy gatunek - biegusa zmiennego ( Calidris alpina ). W całej Polsce jest zagrożony wyginięciem i nieliczny jako ptak lęgowy, znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Na przelotach wiosennych i zimowych stada biegusów są ogromne - szczególnie na wybrzeżu. W kraju sporadyczne lęgi nad Zatoką Pucką. Cierpi z powodu braku odpowiednich lęgowisk, zaniku ekstensywnego użytkowania łąk. Stadko, które widziałem nad Wisłą liczyło 9 osobników. Ptaki żerowały w pasie łączącym plażę wiślaną z wodą. Na wilgotnym piasku można było zobaczyć typowe ślady pobierania pokarmu. Biegusa zmiennego na przelotach można zobaczyć do listopada. Sporadycznie także zimą. Raz widziałem dwa osobniki  żerujące nieopodal mola w Orłowie pod koniec grudnia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz