28 maja 2011

WITÓW - KRAINA JAK Z BAJKI

Gliniasto - żwirowe urwiska to cecha rozpoznawcza terenów w Witowie. Fot. MM.
 Witów to miejscowość położona w województwie Małopolskim ,powiecie proszowickim - w gm. Koszyce.  Charakteryzuje się urokliwą przyrodą i ciekawym, nieprzeciętnym krajobrazem. Walory tego miejsca gdzie czas płynie wolniej odkryłem 15 lat temu, kiedy to pierwszy raz wybrałem się tam nad rzekę z kuzynem. Teren jest wpisany w wzgórza, między innymi Wzgórze Świętej Tekli jest świetnym punktem widokowym, z którego można obserwować koryto rzeki Wisły.

Żołna - gatunek podlegający ścisłej ochronie. Fot. MM.
 Rzeka, gliniaste wzgórza, tworzą swoisty ekosystem gdzie swoje nisze ekologiczne znajdują rozmaite gatunki zwierząt oraz roślin. Występują tu gatunki pospolite, rzadkie oraz chronione:
- rybitwa rzeczna
- rybitwa czarna
- rybitwa białoczelna
- zimorodek
- żołna
- bocian czarny
- bocian biały
- czapla siwa
- brodziec piskliwy
- rycyk
- czajka
- sieweczka rzeczna
- nurogęś
- krzyżówka
- turkawka
- derkacz
- wodnik
- pliszka siwa
- pliszka żólta
- rokitniczka
- pokląskwa
- kląskawka
- potrzeszcz
- wilga
- wrona siwa
 i inne.
Żołna lubi siadać na linkach. Fot. MM.
Środowisko bytowania. Fot. MM.
 Na największą uwagę zasługuje stanowisko lęgowe żołny (Merops apiaster) - jedyne w powiecie proszowickim stanowisko występowania tego pięknego i rzadkiego ptaka. Ochrona całego pasa rzeki oraz urwisk powinna gwarantować przyrodzie przyszłość a ludziom, wspaniały kontakt z naturą i świetny wypoczynek. Plany stworzenia obszaru chronionego są związane z monitoringiem oraz zbieraniem materiałów. Czas pokaże czy to się uda.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz